خوشبختی....

صورت زیبا داشتن، خوشبختت نخواهد کرد. کسب رتبه‌های علمی، فرزانه‌ات نخواهد کرد. ثروتمند بودن، تو را کامل نمی‌کند

و شکست دیگران، تو را مهم‌تر جلوه نخواهد داد.

اما ... مهربان بودن همه را خوشبخت می‌کند....

/ 1 نظر / 14 بازدید
بهرام

این است و جز این نیست ... / شاد باشید