مرد بودن

مرد از دید من:

انسانی سالم ، آرام و وارسته.. حمایتت میکند تا بتوانی خودت باشی.از اینکه در کنارش هستی و به فکرش هستی خوشحال است.

هر روز که به داشته هایش اضافه می شود با تو قسمت میکند میخواهد بگویید هر آنچه داریم مال هم اس و دیگر ما شده ایم.

برنامه می دهد نیاز داشته باشی اصلاحت میکند و اصلاح می شویم و زیر لب می گوید نترس بران به سمت زندگی چرا که من هستم و بیمه شده ای. بیا بالا برو اما سرکش نشو. احترام می گذارم اما حسود نباش.پول هست اما ولخرجی نیست.

همه وجودش مال زندگی شده و خلاصه مرد شده.

اما مرد امروز من.؟؟؟....

/ 1 نظر / 14 بازدید
عاشق کوهستان

دیدگاهتون که بد نیست ولی منظورتون از ( اما مرد امروز من ؟؟!!! ) یعنی چه ؟[متفکر][نگران] باسلام و عرض ادب[گل]