بیست و سه ماهگی

بزرگ شدنت زیباست مرد خانه ما

 کوچولوی قلب من 23 ماهه شده من بیست وسه ماه است که مادر شده‌ام. دلم برای لحظه های با تو بودن تنگ شده همیشه روزها رو می شمارم تا به آخر هفته برسم بعد ساعت با تو بودن رو محاسبه می کنم دلم میخواد بیشتر و بیشتر بازی کنی و شادتر از هر زمان دیگری باشی.

حالا دیگر کلمات را بیان می کنی و جمله هایت بیشتر دو کلمه ای است اما همچنان زیرک هستی... آنچنان بادرایت به مقاصدت می رسی که من انگشت به دهان می مانم. چندی پیش اولین سفر خارج از ایران سه نفریمان را داشتیم تمام حس درونیم این است که این سفر برای تو بهترین بوده تمام لحظات در کنار ما بودی و به خواسته هایت رسیدی هرچند کمی سرماخورده بودی اما قوی تر از آن بودی که توی مسافرت بیان کنی. رفتار جذابت باعث شده بود که همه ناخودآگاه جذبت می شدن و ما فرصت بیشتری داشتیم برای خرید و یا صرف صبحانه و ناهار،شام...

حالا من می گم آرمین جان. و شما جواب می دهی بلههههههههه

منو گاهی با اسم کوچیک صدا میکنی و بهم میگی بشین یا پاشو، بیا بریم، بخور، من شربت می خورم،

تا ده با کمک مامان می تونی بشمری....

و اما من......

حس می کنم بزرگتر شده ام همراه تو قدی کشیدم و سرم بالاترست دستهایم قدرت بیشتری برای انجام دادن کارها پیدا کرده انگیزه‌ام برای بالار فتن بیشتر شده هر روز صبح که خواب بیدار می‌شم اول به این فکر میکنم خصوصیات یک مادر که بتواند فزرندی صالح پرورش بده چه چیزهایی هست و من چقدر فاصله دارم....از همه می پرسم چطور بزرگ شده اید؟ نکات مثبت تربیتی چه بوده.... آرمین جان مادر بودن سخته و سختر از آن تربیت یک نهال کوچک وبی آلایش هست برام دعا کن خدا کمکم کند بتوانم فرزندی صالح و سالم تربیت کنم که مایه سربلندی خودش و جامعه اش و خانواده اش باشد.

/ 5 نظر / 8 بازدید
مریسام

موفق باشی عزیزم[گل]

روشنک

23 ماهگیت مبارک آرمین جان باوفا وقت کردی به کلوب سر بزن

آزاده

تولد ارمین گلم مبارک باشه . امیدوارم همیشه سربلند باشید

الهام-ما سه نفر

تولد گل پسری مبارک... دلم برای تو و پسر گلت تنگ شده.... ببوسش... خودت خوبی؟؟؟؟ امیدوارم همیشه شاد باشی

Reza

__†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡† ___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡†††††††††††††††††† ___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡† ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡ ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ _____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡† ____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8††† ____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡††† ___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡†††† ____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶